Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/pneng.com/public_html/templates/okt2015_01/functions.php on line 177

Stinkskabskontrol

Kontrol af stinkskab efter DS
 
Formål
Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan kontrollen udføres, sådan at grundlaget
for at arbejde sikkert med farlige stoffer i stinkskabe er til stede.
 
 
Kontrolprocedure
 
Forudsætninger for at kunne gennemføre kontrollen
  • Det pågældende stinkskab er meldt i normal drift.
  • Der foretages sporgasmåling i stinkskabet med tilhørende lufthastighedsmåling.
  • Der laves billeddokumentation af stinkskabsopstillingen ved sporgas målingen.
 
Lufthastigheder og flowretning
 
Alle målinger af lufthastigheder foretages med et retningsbestemt kalibreret termoanemometer.
 
A. Lufthastighed /Sporgasmåling i stinkskabet måles ved 50cm / 25cm arbejdsåbning
 
1. Målingerne af lufthastigheder foretages med den aktuelle opstilling i skabet
2. Lugen indstilles til maksimum højde
  • Arbejdsåbningens mål og målepunkter angives på testskema
  • Lufthastigheder (m/s) måles i arbejdsåbningens målepunkter og overføres til testskema.
  • Den gennemsnitlige lufthastighed i stinkskabets arbejdsåbning beregnes på baggrund af
 
Hastigheden i alle målepunkter.
  • Den gennemsnitlige lufthastighed i arbejdsåbningen angives i testskema.
3. Luftens flowretning kontrolleres ved at dosere røg i arbejdsåbningen.
 
 
Alarmfunktioner
Lugen i stinkskabet køres langsomt op, og det noteres på testskemaet, om stinkskabet giver
visuel/akustisk alarm, når lugen er ca. 5 cm over mærket for maksimum arbejdsåbning.
 
Det kontrolleres desuden, at stinkskabets flowalarm ikke indikerer ”lavt flow” ved maksimum
arbejdsåbning.
 
 
Acceptkriterier
 
Lufthastigheder og -flowretning
 
B. Lufthastighed ind i stinkskabet måles ved 50cm / 25cm arbejdsåbning
  •  Gennemsnitslufthastigheden bør som udgangspunkt være 0,5 m/s.
C. Sporgas testen
 
 
§ 17-kræftstoffer.
Normalt kræves en sikkerhedsfaktor på minimum 40 ved arbejde med § 17-kræftstoffer. Det er dermed
projektspecifik, hvilken sikkerhedsfaktor der er acceptabelt.
 
 
Referencedokumenter
 
DS 457, Norm for stinkskabe, 2. udgave, 1993.
(DS 457 er udgået af listen over gældende standarder, men standarden er af sikkerhedsgrunde
valgt som supplement til kravet om godkendelse iht. DS). 

Principperne i standarden er valide og dansk lovgivning.
 
Stinkskabe i laboratorier – en målemetode, Kjeld Christensen m.fl., Teknologisk Institut.
 
referencer.png