Stinkskabskontrol

Formål

Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvordan kontrollen udføres.

Dette danner grundlaget for, at man kan arbejde sikkert i stinkskabet.

Kontrol af stinkskab efter DS 457 indeholder bl.a. følgende punkter:

 • Kontrolprocedure
 • Lufthastighed og flowretning
 • Alarmfunktioner
 • Acceptkriterier
 • Referencedokumenter

Kontrolprocedure

Forudsætninger for at kunne gennemføre kontrollen
 • Det pågældende stinkskab er meldt i normal drift.
 • Den øvrige ventilation er færdigindregulering, og der ligger en sluttelig indreguleringsrapport.
 • Loftet skal være intakt, og alle døre og vinduer skal kunne lukkes.
 • Der foretages sporgasmåling i stinkskabet med tilhørende lufthastighedsmåling.
 • Der kan laves billeddokumentation af stinkskabsopstillingen ved sporgas målingen.

Lufthastigheder og flowretning

Alle målinger af lufthastigheder foretages med et retningsbestemt kalibreret anemometer.
 
Lufthastigheden i stinkskabet måles ved eksempelvis 50 cm og 25 cm arbejdsåbning, også kaldet høj og lav lugeåbning.
 
Målingerne af lufthastigheder foretages med den aktuelle opstilling i skabet
 
Lugen indstilles til henholdsvis høj og lav lugeåbning
 • Arbejdsåbningens mål og målepunkter angives på testskema.
 • Lufthastigheder (m/s) måles i arbejdsåbningens målepunkter og overføres til testskema.
 • Den gennemsnitlige lufthastighed i stinkskabets arbejdsåbning beregnes på baggrund heraf.

Alarmfunktioner

Lugen i stinkskabet køres langsomt op, og det noteres på testskemaet, om stinkskabet giver
visuel og/eller akustisk alarm, når lugen er ca. 5 cm over mærket for maksimum arbejdsåbning.
 
Det kontrolleres desuden, at stinkskabets flowalarm ikke indikerer ”lavt flow” ved maksimum
arbejdsåbning.
 
Flowalarmens funktion kontrolleres og renses, således vi er sikre på, at den afgiver alarm ved for lavt flow.

Acceptkriterier

For at et stinkskab er sikkert at anvende er der nogle krav som anbefales opfyldt:
 
 1. Lufthastigheden ind i stinkskabet måles, og den gennemsnitlige hastighed i hele lugeåbningen bør være 0,5 m/s

 2. Der foretages en sporgastest, og den beregnede sikkerhedsfaktor for stinkskabet skal som minimum være 10. (hvis der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer i stinkskabet se nedenfor)

PN Engineering anbefaler at man anvender kravet om en sikkerhedsfaktor på 40, ligesom ved kræftfremkaldende stoffer, således at brugeren altid er beskyttet, uanset hvilke stoffer der arbejdes med. 

§ 17-kræftfremkaldendestoffer.

Hvis der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer i stinkskabet, skal sikkerhedsfaktoren for stinkskabet som minimum være 40.

Referencedokumenter

DS 457, Norm for stinkskabe, 2. udgave, 1993.
(DS 457 er udgået af listen over gældende standarder, men standarden er af sikkerhedsgrunde
valgt som supplement til kravet om godkendelse iht. DS). 

Principperne i standarden er valide efter dansk lovgivning.
 
Stinkskabe i laboratorier – en målemetode, Kjeld Christensen m.fl., Teknologisk Institut.

Vores referencer

zystm-logo-662x441@2x.png
Eluw.png
LV-logo.png
faelles@2x.png
Nn_logo_rgb_blue_large@2x.png
Netavent.png
waldner.jpg
Corp_Red_RGB-web1@2x.png
1200px-Leo_Pharma_logo@2x.png
labmodul-logo.jpg
bubble