Service af stinkskabe

PN Engineering ApS tilbyder sine kunder at tegne en servicekontrakt, således at deres stinkskabe pr. automatik vil blive målt og testet med de i kontrakten aftale terminer.

En årlig stinkskabsservice:
  • Forlænger produktets levetid.
  • Sikrer at stinkskabet yder den rigtige personbeskyttelse.
  • Sikrer kravene til sikkerhed.
Kravene til stinkskabssikkerhed er reguleret af EU og nationalt af Arbejdstilsynet der sikrer at, kravene til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efterleves. 
DS 457 definerer de krav der er til stinkskabe, ventilationsautomatik og dokumentation. 
 
Stinkskabe bør serviceres en gang årligt for at sikre alle funktioner fungerer korrekt, mekaniske dele som wire, faldsikring og sikkerheden efterprøves og at den nødvendige ventilation er til stede for at stinkskabet er sikkert at arbejde i. En servicegennemgang omfatter kontrol af alle stinkskabets sikkerhedsmæssige funktioner. 
 
Det anbefales at, stinkskabe kontrolleres én gang årligt uanset alder. Et serviceeftersyn på stinkskabe omfatter en Onsite test / sporgasmåling uden merpris. Denne kontrol omfatter ligeledes stinkskabes tekniske og funktionelle dele således pludselige og uhensigtsmæssige driftsstop eller sikkerhedsrisikoer ikke opstår. Løbende vedligeholdelse forlænger produktets levetid, det vil derfor altid kunne betale sig at få efterset sin arbejdsplads regelmæssigt. 
 
PN Engineering har kvalificeret servicepersonale som kan servicere og kontrollere alle typer stinkskabe på tværs af markedets anerkendte fabrikater.
 

Hvis uændret aktivitet af stinkskabet ikke kan dokumenteres på anden måde, skal kontrollen som minimum bestå af en røgprøve og lufthastighedsmålinger. Hvis disse målinger afviger mere end 10% fra tidligere målte værdier suppleres med en sporgasmåling. Ved væsentlig ændring i brugen af stinkskabet suppleres ligeledes med sporgasmåling.

Service udføres af normalt af professionelle service-teknikere.
 

DS 457

Den gamle stinkskabsnorm blev i 2007 erstattet af den nye stinkskabsstandard DS/EN 14175. Normen indeholdt blandt andet en god og pålidelig afprøvningsmetode for stinkskabes effektivitet baseret på afprøvning med sporgas og tilstedeværelse af arbejdende personer foran stinkskabet. Som beskrevet i afsnit 2.1 anvendes denne afprøvningsmetode fortsat til kontrol af stinkskabe.

https://www.bfa-i.dk/media/hhmpgsvb/stinkskabe.pdf

Vores referencer

zystm-logo-662x441@2x.png
Eluw.png
LV-logo.png
faelles@2x.png
Nn_logo_rgb_blue_large@2x.png
Netavent.png
waldner.jpg
Corp_Red_RGB-web1@2x.png
1200px-Leo_Pharma_logo@2x.png
labmodul-logo.jpg
bubble